The close of the third co-creation meeting on 22.06.2022 marks the conclusion of the Finnish pilot spring meetings. Stakeholders from across Kajaani city departments, the evacuation center, social services, health services, first responders KAMK, and citizens have participated to voice their insight and opinions on local prevention and preparedness. Coming out of the meetings, participants recognise the need for further discussion, particularly on the topic of evacuation procedures, resourcing, and knowledge sharing. Better cooperation is needed between all the authorities, and with citizens. Authorities look to improve preparedness, interdepartmental knowledge and resource sharing, and planning of cooperation for incidents. Citizens provide critical information on how to better facilitate communications, guidance, and current policies in place. The first step towards better cooperation has been public events regarding safety shelters across the regions, with large numbers of citizens who joined and shared their views. 

FIN

Kolmannen yhteiskehittämiskokouksen päättyminen 22.6.2022 merkitsee Suomen kevään pilottikokousten päättymistä. Sidosryhmät eri puolilta Kajaanin kaupungin toimialoja, evakuointikeskuksesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, pelastustoimesta, KAMK:sta ja kansalaisilta ovat kertoneet näkemyksiään ja mielipiteitään paikallisesta sekä alueellisesta ennaltaehkäisystä ja varautumisesta. Kokousten päätteeksi osallistujat ovat todenneet, että keskustelua on jatkettava erityisesti evakuointimenettelyistä, resursoinnista ja tiedon jakamisesta. Kaikkien viranomaisten ja kansalaisten välistä yhteistyötä on parannettava. Viranomaiset pyrkivät parantamaan varautumista, viranomaisten välistä tiedon ja resurssien jakamista sekä yhteistyön suunnittelua häiriötilanteita varten. Kansalaiset antavat tärkeää tietoa siitä, että miten viestintää, ohjeistusta ja nykyisiä toimintatapoja voidaan helpottaa. Ensimmäinen askel kohti parempaa yhteistyötä ovat olleet eri puolilla alueita järjestetyt evakuointikeskuksia koskevat julkiset tilaisuudet, joihin osallistui runsaasti kansalaisia, jotka jakoivat näkemyksiään. 

Check out the latest newsletter

Skip to content