Informed Consent

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ πρώην άρθρο 13 Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679
με την ιδιότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (στο εξής "υπεύθυνος επεξεργασίας"). Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας και θα επεξεργαστούν σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2016/679 (εφεξής "GDPR 2016/679"). Ειδικότερα σας ενημερώνουμε ότι: 1. Αντικείμενο της επεξεργασίας Ο υπεύθυνος επεξεργασίας επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που έχετε κοινοποιήσει κατά τη συμμετοχή σας σε πρωτοβουλίες, συνέδρια, συναντήσεις, δραστηριότητες εθελοντισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες ή άλλου τύπου εκδηλώσεις και δραστηριότητες που οργανώνονται από τον προαναφερθέντα οργανισμό κατά τη διεξαγωγή των θεσμικών του δραστηριοτήτων και της επιστημονικής του έρευνας. Ειδικότερα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, τα δεδομένα θα συλλέγονται μόνο για τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με το έργο «DECIDO - eviDEnce and Cloud for more InformeD and effective pOlicies». Η επεξεργασία των δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον υπόκειται σε προηγούμενη δήλωση συγκατάθεσης.
Ειδικότερα, σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση, τα δεδομένα θα συλλέγονται μόνο για τις πρωτοβουλίες που συνδέονται με το έργο «DECIDO - eviDEnce and Cloud for more InformeD and effective pOlicies» και θα αποθηκεύονται στην υπηρεσία νέφους του http://www.register.it. Η επεξεργασία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο μετά από συγκατάθεση. 3. Μέθοδοι επεξεργασίας Η επεξεργασία θα πραγματοποιηθεί αυτοματοποιημένα και χειροκίνητα από τα ειδικά ορισμένα άτομα με την υιοθέτηση κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για να διασφαλιστεί ένα επαρκές επίπεδο ασφάλειας έναντι κινδύνου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 και 32 του GDPR 2016/679. Περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρηθούν για μια περίοδο 5 ετών η οποία θα ξεκινάει από την τελευταία χορήγηση συγκατάθεσής σας για τον σκοπό που αναφέρεται στο σημείο 2. 4. Περιοχή επικοινωνίας και διάδοσης Τα δεδομένα που συλλέγονται δεν θα διαδίδονται ποτέ ούτε θα κοινοποιούνται σε άλλους. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων Τα δεδομένα σας δεν θα μεταφερθούν σε τρίτες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν τέλει, τα δεδομένα θα μπορούσαν να μεταφερθούν σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν στην ομάδα του έργου DECIDO μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. 5. Δικαιώματα ενδιαφερόμενου μέρους Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ασκήσετε, σύμφωνα με τα άρθρα 15 έως 22 του GDPR 2016/679, το δικαίωμα: να λάβετε επιβεβαίωση ύπαρξης ή μη προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, ακόμη και αν δεν έχουν καταγραφεί, καθώς και την κοινοποίησή τους σε κατανοητή μορφή, να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και στις πληροφορίες που σχετίζονται με: τον σκοπό της επεξεργασίας, τις κατηγορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά δεδομένα, τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών στους οποίους έχουν κοινοποιηθεί ή θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα, ιδίως εάν είναι παραλήπτες τρίτων χωρών ή διεθνών οργανισμών, την περίοδο διατήρησης, όπου είναι δυνατόν, ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της, να διορθώσετε ανακριβή προσωπικά δεδομένα καθώς και να ενσωματώσετε ελλιπή προσωπικά δεδομένα, να διαγράψετε προσωπικά δεδομένα εάν συντρέχει ένας από τους ακόλουθους λόγους: τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με άλλο τρόπο, το ενδιαφερόμενο μέρος ανακαλεί τη συγκατάθεση στην οποία βασίζεται η επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α), ή το άρθρο 9, παράγραφος 2, σημείο α), και εάν δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, ο ενδιαφερόμενος αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, και δεν υπάρχει νόμιμος επιτακτικός λόγος για τη συνέχιση της επεξεργασίας ή αντιτίθεται στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 2, τα προσωπικά δεδομένα υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία, τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να διαγραφούν για να εκπληρώσουν μια νομική υποχρέωση βάσει της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο υπόκειται ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων, τα προσωπικά δεδομένα έχουν συλλεχθεί σε σχέση με την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας που αναφέρονται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, να περιορίσετε την επεξεργασία όταν ισχύει μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις: το ενδιαφερόμενο μέρος αμφισβητεί την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων, σχετικά με την απαραίτητη περίοδο που απαιτείται για τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει την ακρίβεια αυτών των προσωπικών δεδομένων, η επεξεργασία είναι παράνομη και το ενδιαφερόμενο μέρος αντιτίθεται στην ακύρωση προσωπικών δεδομένων και ζητά αντ' αυτού να περιοριστεί η χρήση τους. Αν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων δεν τα χρειάζεται πλέον για σκοπούς επεξεργασίας, τα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εξακρίβωση, την άσκηση ή την υπεράσπιση ενός δικαιώματος ενώπιον του δικαστηρίου, το ενδιαφερόμενο μέρος αντιτάχθηκε στην επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 21, παράγραφος 1, εν αναμονή της επαλήθευσης της πιθανής επικράτησης των νόμιμων λόγων του υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων σε σύγκριση με τους λόγους του ενδιαφερόμενου, να αποκτήσετε πρόσβαση στη φορητότητα των δεδομένων, δηλαδή να λαμβάνετε σε δομημένη μορφή, που χρησιμοποιείται συνήθως και διαβάζεται από μια αυτόματη συσκευή, προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν, με το δικαίωμα να διαβιβάζει τέτοια δεδομένα χωρίς εμπόδια σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εάν η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο α) ή με το άρθρο 9, παράγραφος 2, σημείο α), ή βάσει σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, σημείο β) και η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένα μέσα, να αντιταχθείτε στην επεξεργασία ανά πάσα στιγμή, ακόμη και στην περίπτωση επεξεργασίας για εμπορικούς σκοπούς, να αντιταχθείτε σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων που σχετίζεται με φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένου του προφίλ, να ζητήσετε από τον υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων να αποκτήσετε πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία τους, επιπροσθέτως του δικαιώματος μεταφοράς δεδομένων, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη της νομιμότητας της επεξεργασίας βάσει της συγκατάθεσης που δόθηκε πριν από την ανάκληση, να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. 6. Τρόπος άσκησης δικαιωμάτων Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας ανά πάσα στιγμή με γραπτή αίτηση που αποστέλλεται: με συστημένη επιστολή με απόδειξη επιστροφής στον οργανισμό που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εντύπου δήλωσης συγκατάθεσης. με e-mail στη διεύθυνση: dpo@decido-project.eu

Check out the latest newsletter

Skip to content